Regulamin Kokursu "Fizyka i Technika - Zrób To Sam" PDF Drukuj Email

POWIATOWY DZIEŃ NAUKI

"A to właśnie jest fizyka"

REGULAMIN KONKURSU

"FIZYKA I TECHNIKA ? ZRÓB TO SAM"

1. Konkurs jest działaniem towarzyszącym Powiatowego Dnia Nauki ? A to właśnie jest fizyka.?

2. Organizatorzy Konkursu:

? Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Mieścisku,

? Gimnazjum nr1 Gminy Wągrowiec im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu,

? I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wlkp. w Wągrowcu.

3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

4. Celem konkursu jest:

? rozwijanie umiejętności techniczno-poznawczych,

? rozwijanie twórczego podejścia do wykonywanej pracy.

? Rozwijanie wśród uczniów zainteresowania fizyką;

? Umożliwienie młodzieży fotograficznej prezentacji tematyki związanej ze zjawiskami i prawami fizycznymi;

? Umożliwienie wykonywania eksperymentów fizycznych i ich dokumentowania.

5. Warunki uczestnictwa w konkursie:

? Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych;

? Prace wykonane samodzielnie powinny przedstawiać dowolnie wybrane dziedzinę fizyki;

6. Konkurs pt. ?Fizyka i technika ? zrób to sam? dotyczy projektu urządzenia, które działa. Konkurs ten ma na uwadze zastosowanie nauk przyrodniczych w technice i robotyce oraz życiu codziennym. Wykonanie i przedstawienie działania urządzenia można udokumentować filmem nakręconym np. telefonem lub kamerą w formacie AVI, MPEG, WMV lub WAV. Można też zaplanować i opisać urządzenie w formacie pokazu multimedialnego w formacie ppt lub pptx, a następnie w Dniu Nauki odbędzie się prezentacja wykonanych urządzeń.

7. Praca konkursowa musi zawierać:

? imię i nazwisko autora oraz nazwisko opiekuna.

? nazwę i adres pocztowy szkoły,

? krótki opis zarejestrowanego zjawiska lub eksperymentu ze wskazaniem kategorii.

9. Ważne terminy:

? termin składania prac ? do 14.03.2014 r.

? opis pracy wraz z nośnikiem elektronicznym (DVD) należy przekazać w zamkniętej kopercie z dopiskiem Konkurs pt. ?Fizyka i technika ? zrób to sam? osobiście lub pocztą polską.

? prace należy złożyć w sekretariacie I LO ul. Klasztorna 17a 62-100 Wągrowiec

? Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac w celach reklamowych (w prasie, katalogach, folderach oraz innych wydawnictwach) promujących konkurs.

10. Prace oceni jury powołane przez organizatorów.

11. Autorzy nagrodzonych projektów zaprezentują swoje prace podczas specjalnego pokazu na Rynku miasta Wągrowca.

12. Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody.