Regulamin Kokursu Fizyczno-Fotograficznego PDF Drukuj Email

POWIATOWY DZIEŃ NAUKI

"A to właśnie jest fizyka"

REGULAMIN KONKURSU

FIZYCZNO-FOTOGRAFICZNEGO

1. Konkurs jest działaniem towarzyszącym Powiatowego Dnia Nauki ? A to właśnie jest fizyka.?

2. Organizatorzy Konkursu:

? Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Mieścisku,

? Gimnazjum nr1 Gminy Wągrowiec im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu,

? I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wlkp. w Wągrowcu.

3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych.

4. Celem konkursu jest:

? Rozwijanie umiejętności techniczno-poznawczych,

? Rozwijanie twórczego podejścia do wykonywanej pracy.

? Rozwijanie wśród uczniów zainteresowania fizyką;

? Umożliwienie młodzieży fotograficznej prezentacji tematyki związanej ze zjawiskami i prawami fizycznymi;

? Umożliwienie wykonywania eksperymentów fizycznych i ich dokumentowania.

5. Warunki uczestnictwa w konkursie:

? Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie gimnazjów i ponad gimnazjalnych;

? Prace wykonane samodzielnie powinny przedstawiać dowolnie wybrane zjawiska fizyczne bądź wykonany eksperyment;

6. Prace będą oceniane w trzech kategoriach:

? walory artystyczne;

? obserwacja;

? eksperymenty.

7. Technika wykonania prac:

? fotografia w formacie 15 x 21 cm.

? każdy uczestnik może zgłosić do konkursu max. trzy prace z różnych kategorii.

8. Prace konkursowe muszą zawierać:

? imię i nazwisko autora oraz nazwiskiem opiekuna.

? nazwę i adres pocztowy szkoły,

? krótki opis zarejestrowanego zjawiska lub eksperymentu ze wskazaniem kategorii

9. Ważne terminy:

10. Prace oceni jury powołane przez organizatorów.

11. Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody.