Regulamin PDF Drukuj Email

POWIATOWY DZIEŃ NAUKI

"A to właśnie jest fizyka"

Wągrowiec 2014

pod patronatem Starosty Wągrowieckiego, Burmistrza Miasta Wągrowiec, Burmistrza Miasta i Gminy Skoki, Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz, Wójta Gminy Wągrowiec, Wójta Gminy Mieścisko.

Regulamin

ORGANIZATOR

1. Organizatorami są:

? Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Mieścisku,

? Gimnazjum nr1 Gminy Wągrowiec im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu,

? I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wlkp. w Wągrowcu.

2. Gospodarzem Powiatowego Dnia Nauki ?A to właśnie jest fizyka? jest

I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wlkp. w Wągrowcu.

3. Współorganizatorami są:

? MDK Wągrowiec,

? Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu

4. Osoby odpowiedzialne z ramienia organizatorów:

? Cezary Szypulski - Dyrektor I LO w Wągrowcu,

? Maria Ewertowska - Szygenda - nauczyciel Gimnazjum w Mieścisku,

? Katarzyna Makiej - wicedyrektor Gimnazjum Nr 1 Gminy Wągrowiec,

? Jerzy Piasecki - nauczyciel fizyki w I LO.

5. Osoba odpowiedzialna z ramienia Powiatu:

? Karolina Krenz.


CELE

6. Cele Powiatowego Dnia Nauki:

? całoroczna promocja nauk przyrodniczych i ich roli w świecie poprzez realizację w szkołach przyjętych działań, których podsumowaniem jest Powiatowy Dzień Nauki,

? upowszechnianie wiedzy czym jest współczesna nauka i jakie pożytki z niej płyną dla każdego z nas,

? wskazywanie gospodarczego i kulturowego znaczenia nauk przyrodniczych we współczesnym społeczeństwie, które nie może istnieć bez nieustannego rozwoju technologii,

? pokazywanie podstawowych zjawisk fizycznych obserwowanych wokół nas, które są wykorzystywane w domu, szkole, pracy i w czasie odpoczynku,

? upowszechnianie wiedzy o dorobku fizyki i innych nauk,

? integracja uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych i podstawowych z terenu powiatu,

? wymiana doświadczeń nauczycieli przedmiotów przyrodniczych szkół biorących udział w projekcie,

? wyłonienie ?talentów? nauk ścisłych,

? inspirowanie dyskusji o cywilizacyjnej roli fizyki i tych dziedzin nauki i techniki, które stosują metody badań i sposoby działania wypracowane i sprawdzone przez fizyków,

? promocja powiatu.


UCZESTNICY

7. Powiatowy Dzień Nauki i towarzyszące mu działania adresowane są do uczniów i nauczycieli wszystkich szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych, podstawowych oraz mieszkańców z terenu Powiatu Wągrowieckiego.


PRZEBIEG

Działania towarzyszące

8. Spotkanie nauczycieli fizyki, w celu zapoznania z ideą projektu ? 21 października 2013 r. o godz. 15.30 w Sali nr 14 I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu, ul. Klasztorna 17A

9. Ogłoszenie konkursów dla uczniów:

? konkurs na prezentację pt. ?Fizyka w Sporcie? skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych ? forma: plakat, scenka rodzajowa, komiks, prezentacja multimedialna, itd.

? konkurs na projekt uczniowski z zakresu fizyki skierowany dla uczniów szkół gimnazjalnych,

? konkurs fotograficzny ?A to właśnie jest fizyka? skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych,

? konkurs pt. ?Fizyka i technika ? zrób to sam?. Projekt urządzenia, które działa. Zastosowanie nauk przyrodniczych w technice, robotyce i życiu codziennym.

Termin realizacji konkursów: październik 2013 r. ? marzec 2014 r.

Regulaminy konkursów przygotowane zostaną jako załączniki do regulaminu.

Prace konkursowe oceniać będzie komisja powołana przez organizatorów.

Finał

Powiatowy Dzień Nauki to posumowanie całorocznych działań. To spotkanie, którego celem będzie wzajemne dzielenie się swoimi doświadczeniami i dorobkiem. Głównym zadanie jakie postawiono to upowszechnianie wiedzy na temat nauk przyrodniczych, a szczególnie fizyki.

10. Termin: 29 kwietnia 2014 r., od godziny 9.00.

11. Miejsce realizacji: I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu, Rynek miasta Wągrowca.

12. W ramach spotkania przewidziano:

? wykład profesora Rufina Makarewicza z IA UAM w Poznaniu,

? ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom konkursów,

? prezentację nagrodzonych prac,

? pokazy nagrodzonych prac uczniów w ramach szukania talentów ? Zrób to sam ? Rynek m. Wągrowca.

? pokaz doświadczeń w wykonaniu uczniów w sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wlkp. w Wągrowcu i na Rynku miasta Wągrowca.

13. Uczniowie ze szkół uczestniczących w Powiatowym Dniu Nauki przygotują i zaprezentują w sali gimnastycznej 2-3 doświadczenia z zakresu fizyki (wszelkie pomoce naukowe uczniowie przywożą ze sobą). Najciekawsze doświadczenie będą prezentowane na Rynku miasta Wągrowca. Krótki opis doświadczeń należy dostarczyć organizatorom do końca lutego 2014 roku na adres mailowy organizatorów.

14. Poszczególne doświadczenie prezentują 2-3 osoby.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

15. Organizatorzy uprawnieni są do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

16. Organizatorzy nie zwracają Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich udziałem w projekcie.

17. Organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody dla uczestników ufundowane przez Starostę Wągrowieckiego, Wójtów i Burmistrzów poszczególnych gmin.


KONTAKT FESTIWALOWY: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Pomysłodawcy i organizatorzy:

Maria Ewertowska-Szygenda

Katarzyna Makiej

Jerzy Piasecki


Serdecznie zapraszamy

Organizatorzy